Nasze usługi

Zapewniam pomoc w uzyskaniu odszkodowania w przypadku szkody

  • majątkowej
  • rolnej
  • komunikacyjnej
  • osobowej

Reprezentuję poszkodowanego na każdym etapie postępowania likwidacyjnego:

  • od chwili zgłoszenia szkody
  • po zajęciu stanowiska przez ubezpieczyciela - etap odwoławczy
  • w postępowaniu sądowym

Kontakt z towarzystwami ubezpieczeniowymi

Obługa szkód

Współpraca z kancelarią prawną